Danh sách các giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự của 30 quốc gia

Hợp pháp hóa lãnh sự là một thủ tục hành chính để xác nhận giá trị của một văn bản công nước ngoài. Người nước ngoài sử dụng giấy tờ cấp ở nước ngoài tại Việt Nam. Giấy tờ đó cần phải được hợp pháp hóa, chứng nhận lãnh sự. Tuy nhiên, có một số giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự. Hãy cùng visa Nhị Gia tìm hiểu ngay về những loại giấy tờ nào được miễn bạn nhé!

Miễn hợp pháp hóa lãnh sự là gì? Miễn chứng nhận lãnh sự là gì?

Miễn hợp pháp hóa lãnh sự nghĩa là một loại giấy tờ, văn bản được miễn bước xác nhận lãnh sự của cơ quan ngoại giao có thẩm quyền của nước sử dụng. Giấy tờ nào chỉ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự sẽ vẫn phải chứng nhận lãnh sự theo quy định.

Miễn chứng nhận lãnh sự nghĩa là một loại giấy tờ, văn bản được miễn bước xác nhận lãnh sự của cơ quan ngoại giao có thẩm quyền của nước cấp. Giấy tờ nào chỉ được miễn chứng nhận lãnh sự sẽ vẫn phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định.

Xem thêm: Hợp pháp hoá lãnh sự là gì và thủ tục hợp pháp hoá lãnh sự thế nào?

Các giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự

Các giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự

Theo Nghị Định số 111/2011/NĐ-CP về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự, tại điều 9 có quy định như sau:

 • Giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên, hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.
 • Giấy tờ, tài liệu được chuyển giao trực tiếp hoặc qua đường ngoại giao giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.
 • Giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Giấy tờ, tài liệu mà cơ quan tiếp nhận của Việt Nam hoặc của nước ngoài không yêu cầu phải hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự phù hợp với quy định pháp luật tương ứng của Việt Nam hoặc của nước ngoài.

Danh sách 30 quốc gia có các giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự

Theo danh sách được cập nhật vào tháng 10/2019 tại cổng thông tin điện tử của Bộ Ngoại Giao Việt Nam. Hiện có 30 quốc gia được miễn hợp pháp hóa lãnh sự/chứng nhận lãnh sự. với một số loại giấy tờ nhất định. Cụ thể:

Cộng hòa Áp-ga-ni-xtan

Được miễn HPH/CNLS các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự. Được cấp bởi cơ quan đại diện của nước này tại nước kia

Cộng hòa An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân

Chỉ miễn HPH/CNLS giấy tờ dùng cho mục đích TTTP và chuyển qua các CQTƯ theo Hiệp định các giấy tờ, tài liệu dùng trong mục đích TTTP về hình sự. Được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của hai Bên

Các giấy tờ dân sự, thương mại có chữ ký và con dấu chính thức của CQ có thẩm quyền cấp. Chỉ miễn HPH/CNLS giấy tờ dùng cho mục đích TTTP và chuyển qua các CQTƯ theo Hiệp định. Và được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền

Cộng hòa Ba Lan

Các loại giấy tờ lao động, dân sự, gia đình, hình sự được cơ quan có thẩm quyền lập, chứng thực. Được cấp bởi các cơ quan có thẩm quyền của hai Bên. Chỉ miễn HPH/CNLS giấy tờ dùng cho mục đích TTTP theo Hiệp định 

Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự, được cấp bởiCQĐD của nước này tại nước kia. Được miễn HPH/CNLS

Cộng hòa Bun-ga-ri

Được miễn HPH/CNLS:

 • Các loại giấy tờ dân sự, hôn nhân gia đình, hình sự. Được cấp bởi Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của hai Bên
 • Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự. Được cấp bởi CQĐD của nước này tại nước kia

Cộng hòa Bê-la-rút

Được miễn HPH/CNLS:

Các loại giấy tờ dân sự (thương mại), gia đình, lao động, hình sự. Được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự. Được cấp bởi CQĐD của nước này tại nước kia

Vương quốc Campuchia

Được miễn HPH – Giấy tờ sử dụng để đăng ký khai sinh, giải quyết các việc kết hôn, nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài, khai tử cho người nước ngoài cư trú ổn định tại khu vực biên giới. Được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Campuchia 

Được miễn HPH/CNLS – Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự. Được cấp bởi CQĐD của nước này tại nước kia

Các giấy tờ, tài liệu công dùng cho mục đích TTTP về dân sự. Được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền của hai bên. Được miễn HPH, Chỉ áp dụng đối với giấy tờ, tài liệu chuyển giao qua kênh liên lạc theo quy định của Hiệp định

Cộng hòa Ca-dắc-xtan

Được miễn HPH/CNLS nếu chuyển giao qua kênh liên lạc theo quy định của Hiệp định.  – Bản án, quyết định của Tòa án, hoặc trích lục bản án, quyết định của Tòa án hoặc các tài liệu cần thiết khác có liên quan đến hộ tịch của công dân Bên ký kết. Được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Cộng hòa Cu-ba

Được miễn HPH/CNLS

Các loại giấy tờ dân sự, hôn nhân gia đình, hình sự, lao động do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của hai Bên cấp

Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự do Cơ quan đại diện của Cu-ba tại Việt Nam và Cơ quan đại diện của Việt Nam tại Cu-ba cấp được

Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên

Được miễn hợp pháp hóa/chứng nhận lãnh sự nếu sử dụng cho mục đích tương trợ tư pháp theo Hiệp định các giấy tờ dùng cho mục đích TTTP dân sự và hình sự. Được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền của hai bên

Trung Quốc (Đài Loan)

Các loại giấy tờ dân sự, thương mại, hôn nhân, gia đình và lao động có chữ ký và con dấu chính thức của cơ quan có thẩm quyền cấp. Do các cơ quan có thẩm quyền của hai Bên cấp được miễn hợp pháp hóa/chứng nhận lãnh sự nếu sử dụng cho mục đích tương trợ tư pháp theo Thỏa thuận.

Vương quốc Đan Mạch

Giấy tờ dùng vào việc cho nhận nuôi con nuôi. Được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của hai Bên, được miễn HPH

Vương quốc Hà Lan

Giấy tờ, tài liệu của Việt Nam do Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, đã được chứng nhận lãnh sự tại Bộ Ngoại giao Việt Nam được miễn Hợp pháp hóa lãnh sự của cơ quan ngoại giao Hà Lan.

Cộng hòa Hung-ga-ri

Các giấy tờ công do cơ quan của một Bên ký kết ban hành hoặc giấy tờ tư có công chứng/chứng thực như chứng nhận đăng ký, chữ ký hoặc nhận dạng. Do các cơ quan có thẩm quyền của hai Bên cấp. Chỉ miễn HPH/CNLS giấy tờ được chuyển giao qua các kênh liên lạc theo theo quy định của Hiệp định

Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự, do CQĐD của nước này tại nước kia. Được miễn HPH/CNLS

Cộng hòa I-rắc

Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự do Cơ quan đại diện của I-rắc tại Việt Nam và Cơ quan đại diện của Việt Nam tại I-rắc cấp được miễn hợp pháp hóa/chứng nhận lãnh sự.

Cộng hòa I-ta-li-a

Giấy tờ dùng vào việc cho nhận nuôi con nuôi do Cơ quan có thẩm quyền của hai nước cấp được miễn hợp pháp hóa/chứng nhận lãnh sự.

CHDCND Lào

Miễn hợp pháp hóa/chứng nhận lãnh sự:

 • Các loại giấy tờ dân sự, hôn nhân gia đình, hình sự do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của hai Bên cấp.
 • Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự do Cơ quan đại diện của Lào tại Việt Nam và Cơ quan đại diện của Việt Nam tại Lào cấp

Giấy tờ sử dụng để đăng ký khai sinh, giải quyết các việc kết hôn, nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài, khai tử cho người nước ngoài cư trú ổn định tại khu vực biên giới do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Lào tại khu vực biên giới cấp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự của cơ quan ngoại giao của Việt Nam.

Mông Cổ

Miễn hợp pháp hóa/chứng nhận lãnh sự:

 • Các loại giấy tờ dân sự, hôn nhân gia đình, hình sự. Do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của hai Bên cấp
 • Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự. Do Cơ quan đại diện của Mông Cổ tại Việt Nam và Cơ quan đại diện của Việt Nam tại Mông Cổ cấp 

Liên bang Nga

Miễn hợp pháp hóa/chứng nhận lãnh sự:

 • Các loại giấy tờ do cơ quan tư pháp lập hoặc chứng thực (gồm cả bản dịch, trích lục đã được chứng thực) do Cơ quan Tư pháp của hai Bên cấp
 • Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự. Do CQĐD của nước này tại nước kia

Nhật Bản

Theo nguyên tắc có đi có lại, các loại giấy tờ hộ tịch do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của hai Bên cấp được miễn hợp pháp hóa/chứng nhận lãnh sự.

Ni-ca-ra-goa

Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự do Cơ quan đại diện của Ni-ca-ra-goa tại Việt Nam và Cơ quan đại diện của Việt Nam tại Ni-ca-ra-goa cấp được miễn hợp pháp hóa/chứng nhận lãnh sự.

Ô-xtrây-li-a

Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự. Do Cơ quan đại diện của Úc tại Việt Nam và Cơ quan đại diện của Việt Nam tại Úc được miễn hợp pháp hóa/chứng nhận lãnh sự.

Cộng hòa Pháp

Miễn hợp pháp hóa/chứng nhận lãnh sự:

 • Bản án, quyết định công nhận/thi hành án dân sự, các giấy tờ hộ tịch, giấy tờ dân sự dùng cho việc kết hôn, nuôi con nuôi, nhận cha, mẹ, con. Do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của hai Bên cấp
 • Giấy tờ dùng cho việc nhận nuôi con nuôi. Do Cơ quan có thẩm quyền lập và chuyển qua các Cơ quan Trung ương

Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự. Do Cơ quan đại diện của Pháp tại Việt Nam và Cơ quan đại diện của Việt Nam tại Pháp cấp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự. Nhưng phải được chứng nhận lãnh sự nếu Bên kia yêu cầu

Ru-ma-ni

Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự. Do Cơ quan đại diện của Ru-ma-ni tại Việt Nam và Cơ quan đại diện của Việt Nam tại Ru-ma-ni cấp. Được miễn hợp pháp hóa/chứng nhận lãnh sự.

Cộng hòa Séc

Miễn hợp pháp hóa/chứng nhận lãnh sự:

 • Các loại giấy tờ dân sự (bao gồm các việc về gia đình và lao động) và hình sự. Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của hai Bên cấp
 • Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự. Do CQĐD của nước này tại nước kia cấp

Vương quốc Tây Ban Nha

Các giấy tờ, tài liệu về hình sự. Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của hai Bên cấp. Được miễn HPH/CNLS khi chuyển giao thông qua các Cơ quan trung ương

Liên bang Thụy Sỹ

Giấy tờ dùng vào việc cho nhận nuôi con nuôi. Do cơ quan có thẩm quyền  của hai Bên  cấp. Được miễn HPH

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Các loại giấy tờ dân sự (thương mại, hôn nhân gia đình và lao động) và hình sự. Do Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền của hai Bên lập hoặc xác nhận, ký và đóng dấu chính thức. Được miễn hợp pháp hóa/chứng nhận lãnh sự nếu dùng cho mục đích tương trợ tư pháp theo Hiệp định.

Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự. Do Cơ quan đại diện của Trung Quốc tại Việt Nam và Cơ quan đại diện của Việt Nam tại Trung Quốc cấp. Được miễn HPH/CNLS

Giấy tờ sử dụng để đăng ký khai sinh, giải quyết các việc kết hôn, nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài, khai tử cho người nước ngoài cư trú ổn định tại khu vực biên giới. Do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Trung Quốc tại khu vực biên giới. Được miễn hợp pháp hóa của cơ quan ngoại giao của Việt Nam.

U-crai-na

Được miễn HPH/CNLS:

 • Các giấy tờ dân sự (thương mại, hôn nhân gia đình, lao động) và hình sự. Do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của hai Bên cấp
 • Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự. DoCQĐD của nước này tại nước kia cấp

Cộng hòa Xlô-va-ki-a

Được miễn HPH/CNLS:

 • Các loại giấy tờ dân sự (bao gồm các việc về gia đình và lao động) và hình sự. Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của hai Bên
 • Các giấy tờ thuộc thẩm quyền của viên chức lãnh sự. Do CQĐD của nước này tại nước kia cấp

Cộng hòa In-đô-nê-xi-a

Theo Điều 19 Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Indonesia. Ký ngày 07/6/2013, có hiệu lực từ ngày 22/1/2016. 

Các tài liệu, hồ sơ dùng trong mục đích tương trợ tư pháp về hình sự, trừ trường hợp đặc biệt khi Bên được yêu cầu đề nghị rằng các hồ sơ hoặc tài liệu phải được chứng thực. Do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của hai Bên cấp. Được miễn hợp pháp hóa/chứng nhận lãnh sự nếu được chuyển giao theo Hiệp định.

Trên đây là danh sách các giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự của 30 quốc gia. Nếu giấy tờ, văn bản của quý khách không thuộc trường hợp trên,  cần phải chứng nhận lãnh sự/hợp pháp hóa lãnh sự để sử dụng. Vui lòng gọi ngay cho Nhị Gia qua hotline 1900 6654 0906 736 788 hoặc info@nhigia.vn để được hỗ trợ.

Xem thêm các bài viết khác:


Lưu ý, tất cả những thông tin tổng quan nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo. Quý vị nên tìm hiểu rõ hoặc yêu cầu nhận sự tư vấn từ các tổ chức, cá nhân có nghiệp vụ chuyên môn trước khi thực hiện. Mọi thắc mắc về dịch vụ, vui lòng liên hệ tổng đài 19006654 của Nhị Gia để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.