Liên hệ nhị gia
nhị gia đến nhận hồ sơ
Nhận kết quả hồ sơ
visa

Visa Canada

Tổng đài 1900 6654
Visa công tác
Bắt buộc
Visa du lịch
Bắt buộc
Visa thăm thân
Bắt buộc
Visa du học
Bắt buộc

Chi phí làm visa công tác Canada

Chi phí Thời gian thực hiện Loại visa Thời hạn visa Thời gian lưu trú
Liên Hệ Trung bình 22 ngày Tùy thuộc hồ sơ 3 tháng

Đăng ký làm visa công tác Canada

Và chuẩn bị hồ sơ xin visa công tác Canada như sau

Phía Canada

 • Thư mời ghi rõ tên người xin visa từ công ty/tổ chức tại Canada, trong đó nêu rõ mục đích và thời gian của chuyến công tác tham dự hội nghị, đào tạo, hội thảo hay sự kiện.

Phía Việt Nam

 • Hộ chiếu.
 • 3 ảnh màu, kích thước 3.5cmx4.5cm, phông nền trắng.
 • Hộ khẩu.
 • Giấy đăng ký kết hôn (nếu có).
 • Giấy phép kinh doanh.
 • Chứng minh công việc:
  • Nếu là chủ doanh nghiệp:
   • Sao kê tài khoản công ty 3 tháng gần nhất.
   • Biên lai nộp thuế 2 năm gần nhất.
  • Nếu là nhân viên:
   • Hợp đồng lao động.
   • Thư đề cử công tác.
   • Bảng lương 3 tháng gần nhất HOẶC sao kê tài khoản cá nhân trong đó có thể hiện lương 3 tháng gần nhất.
 • Tài liệu chứng minh giao dịch giữa công ty tại Canada và Việt Nam: Hợp đồng mua bán, tờ khai xuất nhập khẩu, bản sao LC, email giao dịch giữa 2 công ty,…

* Đương đơn dưới 18 tuổi

 • Giấy khai sinh.
 • Bằng chứng về sự giám hộ/hoặc thư đồng ý (nếu có) của cả cha và mẹ.
 • Chứng minh nhân dân/hộ chiếu của cha mẹ.
 • Hộ khẩu.

Lưu ý

 • Đương đơn phải trực tiếp đến nộp đơn xin visa và lấy dấu vân tay.
 • Có mặt tại ĐSQ/LSQ để phỏng vấn nếu có yêu cầu.
 • Đối với đương đơn dưới 18 tuổi, cha mẹ hoặc người giám hộ phải có mặt trong lúc nộp đơn xin visa. Nếu không, phải có giấy ủy quyền từ cha mẹ/người giám hộ cho một bên thứ ba trong đó có nêu rõ mục đích được ủy quyền.
 • Hồ sơ có thể phải bổ sung nếu có yêu cầu.
 • Giá không bao gồm VAT.

Chi phí làm visa du lịch Canada

Chi phí Thời gian thực hiện Loại visa Thời hạn visa Thời gian lưu trú
Liên Hệ Trung bình 22 ngày Tùy thuộc hồ sơ 3 tháng

Đăng ký làm visa du lịch Canada

Và chuẩn bị hồ sơ xin visa du lịch Canada như sau

Phía Canada

 • Thư mời.
 • Mặt hộ chiếu của người mời/thẻ xanh. (*)
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy xác nhận việc làm. (*)
 • Biên lai nộp thuế 2 năm gần nhất. (*)
 • Sao kê tài khoản cá nhân của người mời 3 tháng gần nhất. (*)

(*) Nếu người mời chi trả toàn bộ chi phí cho chuyến đi.

Phía Việt Nam

 • Hộ chiếu.
 • 3 ảnh màu, kích thước 3.5cmx4.5cm, phông nền trắng.
 • Hộ khẩu.
 • Giấy đăng ký kết hôn (nếu có).
 • Chứng minh công việc:
  • Nếu là chủ doanh nghiệp:
   • Giấy phép kinh doanh.
   • Sao kê tài khoản công ty 3 tháng gần nhất.
   • Biên lai nộp thuế 2 năm gần nhất.
  • Nếu là nhân viên:
   • Hợp đồng lao động.
   • Đơn xin nghỉ phép.
   • Bảng lương 3 tháng gần nhất HOẶC sao kê tài khoản cá nhân trong đó có thể hiện lương 3 tháng gần nhất.
 • Chứng minh tài chính: Sổ tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn, giấy xác nhận tiền gửi ngân hàng,…
 • Chứng minh tài sản: Chủ quyền nhà, đất, các tài sản có giá trị lớn,…
 • Chứng minh mối quan hệ với người mời.

* Đương đơn dưới 18 tuổi

 • Giấy khai sinh.
 • Bằng chứng về sự giám hộ/hoặc thư đồng ý (nếu có) của cả cha và mẹ.
 • Chứng minh nhân dân/hộ chiếu của cha mẹ.
 • Hộ khẩu..

Lưu ý

 • Đương đơn phải trực tiếp đến nộp đơn xin visa và lấy dấu vân tay.
 • Có mặt tại ĐSQ/LSQ để phỏng vấn nếu có yêu cầu.
 • Đối với đương đơn dưới 18 tuổi, cha mẹ hoặc người giám hộ phải có mặt trong lúc nộp đơn xin visa. Nếu không, phải có giấy ủy quyền từ cha mẹ/người giám hộ cho một bên thứ ba trong đó có nêu rõ mục đích được ủy quyền.
 • Hồ sơ có thể phải bổ sung nếu có yêu cầu.
 • Giá không bao gồm VAT.

Chi phí làm visa thăm thân Canada

Chi phí Thời gian thực hiện Loại visa Thời hạn visa Thời gian lưu trú
Liên Hệ Trung bình 22 ngày Tùy thuộc hồ sơ 3 tháng

Đăng ký làm visa thăm thân Canada

Và chuẩn bị hồ sơ xin visa thăm thân Canada như sau

Phía Canada

 • Thư mời.
 • Mặt hộ chiếu của người mời/thẻ xanh. (*)
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy xác nhận việc làm. (*)
 • Biên lai nộp thuế 2 năm gần nhất. (*)
 • Sao kê tài khoản cá nhân của người mời 3 tháng gần nhất. (*)

(*) Nếu người mời chi trả toàn bộ chi phí cho chuyến đi.

Phía Việt Nam

 • Hộ chiếu.
 • 3 ảnh màu, kích thước 3.5cmx4.5cm, phông nền trắng.
 • Hộ khẩu.
 • Giấy đăng ký kết hôn (nếu có).
 • Chứng minh mối quan hệ với người mời.
 • Chứng minh công việc:
  • Nếu là chủ doanh nghiệp:
   • Giấy phép kinh doanh.
   • Sao kê tài khoản công ty 3 tháng gần nhất.
   • Biên lai nộp thuế 2 năm gần nhất.
  • Nếu là nhân viên:
   • Hợp đồng lao động.
   • Đơn xin nghỉ phép.
   • Bảng lương 3 tháng gần nhất HOẶC sao kê tài khoản cá nhân trong đó có thể hiện lương 3 tháng gần nhất.
 • Chứng minh tài chính: Sổ tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn, giấy xác nhận tiền gửi ngân hàng,…
 • Chứng minh tài sản: Chủ quyền nhà, đất, các tài sản có giá trị lớn,…
 • Chứng minh mối quan hệ với người mời.

* Đương đơn dưới 18 tuổi

 • Giấy khai sinh.
 • Bằng chứng về sự giám hộ/hoặc thư đồng ý (nếu có) của cả cha và mẹ.
 • Chứng minh nhân dân/hộ chiếu của cha mẹ.
 • Hộ khẩu.

Lưu ý

 • Đương đơn phải trực tiếp đến nộp đơn xin visa và lấy dấu vân tay.
 • Có mặt tại ĐSQ/LSQ để phỏng vấn nếu có yêu cầu.
 • Đối với đương đơn dưới 18 tuổi, cha mẹ hoặc người giám hộ phải có mặt trong lúc nộp đơn xin visa. Nếu không, phải có giấy ủy quyền từ cha mẹ/người giám hộ cho một bên thứ ba trong đó có nêu rõ mục đích được ủy quyền.
 • Hồ sơ có thể phải bổ sung nếu có yêu cầu.
 • Giá không bao gồm VAT.

Chi phí làm visa du học Canada

Chi phí Thời gian thực hiện Loại visa Thời hạn visa Thời gian lưu trú
Liên hệ 24 tuần Tùy thuộc hồ sơ

Đăng ký làm visa du học Canada

Và chuẩn bị hồ sơ xin visa du học Canada như sau

Phía Canada

Chứng minh việc làm, tài chính, tài sản của người bảo lãnh tại Canada:

 • Việc làm:
  • Nếu là chủ doanh nghiệp: Giấy phép kinh doanh và biên lai thuế 6 tháng gần nhất.
  • Nếu là nhân viên: Bảng lương.
 • Tài chính: Giấy xác nhận tiền gửi ngân hàng, sổ tiết kiệm,…
 • Tài sản: Giấy xác nhận tài sản, nhà cho thuê,…

Phía Việt Nam

 • Hộ chiếu.
 • Hồ sơ nhập học: Thư nhập học, giải trình hồ sơ, kết quả học tập,…
 • Học bạ, bảng điểm.
 • Bằng cấp, chứng chỉ.
 • IELTS 5.0.
 • Giấy khám sức khỏe.
 • Lý lịch tư pháp (đối với đương đơn trên 18 tuổi).
 • Giấy giám hộ (đối với đương đơn dưới 18 tuổi).
 • Nếu đi diện có học bổng, cho biết loại học bổng gì, giá trị học bổng, điều kiện đạt được học bổng.

Lưu ý

 • Hồ sơ có thể phải bổ sung nếu có yêu cầu.
 • Giá không bao gồm VAT.

Nhị Gia là một công ty dịch vụ tư nhân chuyên làm visa Canada từ năm 2006, Nhị Gia không có bất kỳ liên kết nào với chính phủ Canada. Nhị Gia cung cấp các dịch vụ hỗ trợ về việc làm visa và thu phí dịch vụ. Các visa này cũng có thể tự làm được trực tiếp tại Đại sứ quán/Lãnh sự quán Canada với mức phí thấp hơn của Nhị Gia.

Nhị Gia hỗ trợ Quý khách làm Visa Canada với việc

Đơn giản hóa thủ tục và hoàn thiện hồ sơ.

Đại diện Quý khách nộp hồ sơ với lãnh sự.

Theo dõi visa và giao tận tay Quý khách ngay khi visa được lãnh sự cấp.

Quý khách chỉ cần

Chuẩn bị các hồ sơ theo yêu cầu.

Ký tên xác nhận vào các mẫu đơn đã được điền sẵn.

Có mặt tại lãnh sự để phỏng vấn nếu được yêu cầu.

Thông tin liên hệ làm Visa Canada

Tổng đài: 1900 6654

marketing@nhigia.vn

108/10 Vĩnh Viễn, Phường 09, Quận 10, Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc:

Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 đến 17:30

Thứ 7: 8:00 đến 16:00

Chủ nhật và các ngày lễ: Không làm việc

GỌI TƯ VẤN